از هر ده نوجوان، هشت نفر به آکنه مبتلا می‌شود. بسیاری از بزرگ‌سالان نیز با آکنه دست و پنجه نرم می‌کنند. آن‌قدر آکنه شایع است که می‌توان آن را مرحله‌ای گذرا از رشد دانست. بااین‌حال بروز جوش صورت ناراحت‌کننده هستند، و زمانی که از شر آن‌ها خلاص می‌شوید، احساس بسیار مطلوبی خواهید داشت.