لطفا صبر نمایید...

روشهای جوانسازی غیر تهاجمی دور چشم

ژوئن 29, 2018 با دکتر0

روشهای غیر تهاجمی جوانسازی دور چشم
در روشهای غیر تهاجمی عوارض كمتر از روشهای جراحی است ولی نتایج هم متوسط تا خفیف است و این روشها بیشتر در بیماران با درماتوشالازیس خفیف تا متوسط و افتادگی ابرووپلك خفیف و قوام منا سب پوستی و برجستگی چربی زیر چشم خفیف منا سب است.
ونیز در افاد جوان كه تمایلی به انجام جراحی پلك(بلفاروپلاستی)ندارندویا افرادی كه قبلاًبلفاروپلاستی انجام داده اند و دچار عود خفیف وشلی پوست شده اند انجام می شوند.
1-جوانسازی باRF:
در این روش با استفاده از حرارت فیبروبلاستها تحریك شده و كلاژن و الاستین می سازند كه با رسوب در پوست منجر به كاهش چروك می شوند.
فواصل درمان هر 2تا 4 هفته یكبار است و تعداد جلسات 6تا 10 جلسه است.
قبل از انجام بی حسی موضعی یك ساعت قبل از انجام دور چشم استفاده می شود و سپس كار انجام می شود است و حدود 10 دقیقه دور هر چشم انجام می شود كه باعث احساس گرما و حرارت می شود بعد از عمل پماد ساده چشمی هر 2روز یكبار مصرف می شود عوارض به صورت قرمزی وتورم است كه تورم در عرض 2روز برطرف می شود و بهتر است در هنگام خواب از 2بالش استفاده شود و نیز كمپرس یخ هر 20 دقیقه به مدت 2دقیقه استفاده شود نتایج بعد از 2تا3ماه مشاهده می شود كه به صورت كاهش چروك و سفتی پوست است.
2-لیزر فراكسل :
در این روش با استفاده از نور لیزر حرارت به پوست داده می شود كه منجر به تحریك فیبروبلاستها می شود و كلاژن و الاستین ساخته می شود و منجر به بهبود تیرگی و چروك دور چشم می شود.
قبل از انجام لیزر بی حسی موضعی یك ساعت قبل استفاده می شود و سپس لیزر انجام می شود كه منجر به قرمزی و تورم پوست تا 2روز می شود و پوسته ریزی تا 4روز اتفاق می افتد و بهبودی كامل یك هفته به طول می انجامد و فواصل درمان هرماه یكبار است و تعداد جلسات 3تا 5 جلسه است.
3-پلاسماجت:
در این روش با استفاده از امواج رادیو فركانس حرارت به پوست می رسد كه در سفت كردن پوست و رفع چروك و تیرگی دور چشم استفاده می شود.
خوبی این روش نسبت به لیزر این است كه وابسته به تیپ پوستی فرد نمی باشد وچون بعد از ایجاد حرارت پوسته روی ضایعه باقی بماند سرعت ترمیم بیشتر است.در این روش بی حسی موضعی یا زریقی استفاده می شود و سپس حرارت داده می شود و زخمهای كوچك در پوست ایجاد می شود و بهبود 4تا 10روز ایجاد می شود.
4-تزریق بوتاكس دور چشم:
در افراد با چروك خفیف تا متوسط دور چشم استفاده می شود ولی در افراد با
1-خشكی چشم2-بیماریهایی مثل سنرم شوگرن و ارتریت روماتویید
3-میاستنی گراویس 4-فلج بلز 5-بیماری چشمی ناشی از تیرویید
6-سابقه بلفاروپلاستی 7-حساسیت به بوتاكس 8-شیردهی و حاملگی
9-مصرف برخی داروها مثل جنتامایسین
نباید انجام شود.
تزریق باید توسط متخصص انجام شود زیرا در صورت تزریق نادرست در این منطقه احتمال غیر قرینگی صورت در هنگام خنده وجود دارد و نیز احتمال انتشار به داخل چشم و دوبینی وجود دارد.