لطفا صبر نمایید...

زخم پای دیابتی

مهر ۱, ۱۳۹۷ با دکتر0
zakhdiyabeti.jpg

در ۱۵%افراد با دیابت زخم پای دیابتی رخ می دهد که در ۱۲تا۲۴%افراد فوق به قطع عضو منتهی می شود.دیابت شایعترین علت قطع عضو غیر تروماتیک(آسیب)اندام تحتانی است.عوامل موثر در ایجاد آن شامل نوروپاتی عصبی که منجر به از دست رفتن حس پا می شود و نیز فشار مکانیکی و اختلال عروقی و عفونت است.نوروپاتی دیابتی منجر به تغییر حس در پا می شود.۲ نوع پای دیابتی داریم:۱-پای نوروپاتیک که گرم و بدون درد است و کاهش تعریق و خشکی پوست و ترک در پا ایجاد می شود.
۲-نوروایسکمیک:به صورت بدون درد و سرد و با پوست نازک و براق مشخص می شود.
زخم به صورت عمقی و گرد و حاشیه هیپرکراتوتیک است ودر مناطق متحمل وزن مثل پاشنه پا و سطح کف پایی سر انگشتان و نوک انگشت شست رخ می دهد.


دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *