لطفا صبر نمایید...

زونا چیست؟

ژوئن 29, 2018 با دکتر0
1awEcYDrphOgzhKd.jpg

زونا نوعی بیماری ناشی از فعال شدن مجدد ویروس آبله مرغان است كه اغلب در سنین بالا رخ می دهد و این ویروس درگانگلیون های عصبی
وجود دارد بنابراین شكل ضایعات به صورت درگیری منطقه ای و اكثراًیكطرفه است.
علایم:
ابتدا درد وسوزش در محل روز ضایعات وجود دارد كه در عرض 3تا 4 روز ضایعات قرمز رنگ ایجاد شده كه بعد تبدیل به ضایعات جوش مانند یا آبدار می شوند.درد ،تب و بزرگ شدن غدد لنفاوی گاهی رخ می دهد.بیشترین درگیری در تنه و صورت رخ می دهد.گاهی درگیری چشمی وفلج عصب نیز اتفاق می افتد.در افراد با سركوب ایمنی گسترش بیماری رخ می دهد.ضایعات در عرض چند هفته برطرف می شوند ولی درد و سوزش ممكن است پایدار وناتوان كننده باشد سركوب ایمنی ناشی از بدخیمی ومصرف داروها ونیز AIDSبروز و شدت بیماری را افزایش می دهد.در صورت تماس فرد مبتلا با افرادی كه سابقه ابتلا به آبله مرغان را ندارند احتمال ایجاد آبله مرغان وجود دارد.
درمان:
درمان شامل داروهای ضد ویروسی وضد درد است.


دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *