لطفا صبر نمایید...

عفونت باکتریایی ناخن

مهر ۱, ۱۳۹۷ با دکتر0
PT0112Wound1.jpg

عفونت باکتریایی ناخن یا پارونیشی ناخن شکایت شایعی است که عامل آن اغلب باکتری استاف طلایی است ودر زمینه آسیب موضعی،فرو رفتن تیغ،بریدگی و جویدن ناخن ایجاد می شود و گاهی در زمینه عفونت مزمن یک عفونت حاد اتفاق می افتد.عفونت ناخن به صورت تورم دردناک چین ناخن و قرمزی آآن دیده می شود گاهی با فشار چین ناخن چرک خارج می شود. در چنین شرایطی آنتی بیوتیک تحت نظر متخصص پوست مصرف می ود و در صورت عدم بهبودی در عرض ۲ روز برش در چین ناخن داده می شود.در عفونت مزمنناخن ریشه و رشد ناخن تحت تاثیر قرار می گیرند که در نتیجه آن صفحه ناخن ناهموار شده و تغییر رنگ ناخن ایجاد می شود وبیشتر در انگشت اشاره و میانی دست راست و میانی دست چپ درگیری داریم.بهترین راه پیشگیری از پارونیشی مزمن استفاده از دستکش و پرهیز از آب و مواد شوینده است زیرا عامل مهم ایجاد عفونت باکتریایی مزمن است.


دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *