لطفا صبر نمایید...

عفونت باکتریایی ناخن

ژوئن 29, 2018 با دکتر0
PT0112Wound1.jpg

عفونت باكتریایی ناخن یا پارونیشی ناخن شكایت شایعی است كه عامل آن اغلب باكتری استاف طلایی است ودر زمینه آسیب موضعی،فرو رفتن تیغ،بریدگی و جویدن ناخن ایجاد می شود و گاهی در زمینه عفونت مزمن یك عفونت حاد اتفاق می افتد.عفونت ناخن به صورت تورم دردناك چین ناخن و قرمزی آآن دیده می شود گاهی با فشار چین ناخن چرك خارج می شود. در چنین شرایطی آنتی بیوتیك تحت نظر متخصص پوست مصرف می ود و در صورت عدم بهبودی در عرض 2 روز برش در چین ناخن داده می شود.در عفونت مزمنناخن ریشه و رشد ناخن تحت تاثیر قرار می گیرند كه در نتیجه آن صفحه ناخن ناهموار شده و تغییر رنگ ناخن ایجاد می شود وبیشتر در انگشت اشاره و میانی دست راست و میانی دست چپ درگیری داریم.بهترین راه پیشگیری از پارونیشی مزمن استفاده از دستكش و پرهیز از آب و مواد شوینده است زیرا عامل مهم ایجاد عفونت باكتریایی مزمن است.


دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *