لطفا صبر نمایید...

نکاتی درباره زگیل

مهر ۱, ۱۳۹۷ با دکتر0
-تناسلی.jpg

نکاتی درباره زگیل:
زگیل نوعی عفونت ویروسی است که پوست ومخاط را درگیر میکند و اشکال مختلفی دارد.اکثر افراد در طول زندگی خود زگیل را تجربه می کنند.
زگیلهای غیرتناسلی بیشتر از طریق تماس فرد با فرد ایجاد می شود.زگیل معمولی به صورت یک ضایعه برجسته با سطح خشن است که اغلب در دستها رخ می دهد.
زگیل کف پا به صورت یک ضایعه خشن با حاشیه مشخص و نقاط گاهاً سیاهرنگ مشخص می شود وگاهی دردناک است.زگیل مسطح در صورت و ابرو دیده می شوند و متعدد و به رنگ پوست هستند.زگیلهای ناحیه صورت بیشتر در ریش مردان رخ می دهند و با اصلاح توسط تیغ گسترش می یابند.
زگیل تناسلی اکثراًاز طریق تماس جنسی رخ میدهد و به ندرت از طریق غیر جنسی منتقل می شودوبیشتر ناحیه تناسلی ومقعد را درگیر می کند وابعاد مختلفی دارندوکاهی به شکل گل کلمی در می آیند.
اکثر زگیلها در صورتی که فرد مشکل و اختلال سیستم ایمنی نداشته باشد خود بخود رفع می شوند و ۳۰% در ۶ماه و ۶۵%در ۲سال رفع می شوند.
عفونتهای زگیلی ناحیه تناسلی می توانند زمینه ساز بدخیمی ناحیه تناسلی در مردان و زنان و نیز در افراد با سرکوب ایمنی شوند و در خانم غیرمبتلا که با مرد مبتلا مقاربت داشته توصیه به معاینه دوره ای توسط متخصص زنان می شوند.
درمان :
۱-داروی موضعی:که این ترکیبات روی زگیل مالیده می شوند ولی نباید فراتر از سطح زگیل مصرف شوند زیرا باعث سوختگی پوست می شوند.
۲-کرایوتراپی:شامل استفاده از ازت مایع است که دمای ۱۹۶- دارد و منجر به فریز ضایعه و تخریب آن می شود و فواصل درمان با این روش هر ۳هفته یکبار است و چند جلسه به طول می انجامد.
۳-کوتریزاسیون یا لیزر:که با سوزاندن اثر می کند.
در تمام روشهای فوق احتمال عود وجود دارد.
درمان جراحی به دلیل خطر انتشار زگیل توصیه نمی شود.


دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *