لطفا صبر نمایید...

نکاتی درباره زگیل

ژوئن 29, 2018 با دکتر0
-تناسلی.jpg

نكاتی درباره زگیل:
زگیل نوعی عفونت ویروسی است كه پوست ومخاط را درگیر میكند و اشكال مختلفی دارد.اكثر افراد در طول زندگی خود زگیل را تجربه می كنند.
زگیلهای غیرتناسلی بیشتر از طریق تماس فرد با فرد ایجاد می شود.زگیل معمولی به صورت یك ضایعه برجسته با سطح خشن است كه اغلب در دستها رخ می دهد.
زگیل كف پا به صورت یك ضایعه خشن با حاشیه مشخص و نقاط گاهاً سیاهرنگ مشخص می شود وگاهی دردناك است.زگیل مسطح در صورت و ابرو دیده می شوند و متعدد و به رنگ پوست هستند.زگیلهای ناحیه صورت بیشتر در ریش مردان رخ می دهند و با اصلاح توسط تیغ گسترش می یابند.
زگیل تناسلی اكثراًاز طریق تماس جنسی رخ میدهد و به ندرت از طریق غیر جنسی منتقل می شودوبیشتر ناحیه تناسلی ومقعد را درگیر می كند وابعاد مختلفی دارندوكاهی به شكل گل كلمی در می آیند.
اكثر زگیلها در صورتی كه فرد مشكل و اختلال سیستم ایمنی نداشته باشد خود بخود رفع می شوند و 30% در 6ماه و 65%در 2سال رفع می شوند.
عفونتهای زگیلی ناحیه تناسلی می توانند زمینه ساز بدخیمی ناحیه تناسلی در مردان و زنان و نیز در افراد با سركوب ایمنی شوند و در خانم غیرمبتلا كه با مرد مبتلا مقاربت داشته توصیه به معاینه دوره ای توسط متخصص زنان می شوند.
درمان :
1-داروی موضعی:كه این تركیبات روی زگیل مالیده می شوند ولی نباید فراتر از سطح زگیل مصرف شوند زیرا باعث سوختگی پوست می شوند.
2-كرایوتراپی:شامل استفاده از ازت مایع است كه دمای 196- دارد و منجر به فریز ضایعه و تخریب آن می شود و فواصل درمان با این روش هر 3هفته یكبار است و چند جلسه به طول می انجامد.
3-كوتریزاسیون یا لیزر:كه با سوزاندن اثر می كند.
در تمام روشهای فوق احتمال عود وجود دارد.
درمان جراحی به دلیل خطر انتشار زگیل توصیه نمی شود.


دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *