لطفا صبر نمایید...

کاربرد بوتاکس در رفع تعریق

مهر ۱, ۱۳۹۷ با دکتر0
-کردن-3-1200x797.jpg

کاربرد بوتاکس در رفع تعریق
در مورد بوتولینوم توکسین در مقاله بوتاکس بحث گردید.اکنون یکی از کاربردهای شایع
بوتاکس را بررسی می کنیم.از بوتاکس در رفع تعریق زیر بغل و کف دست و پا می توان بهره برد که اثرات آن در رفع تعریق ۶تا ۹ ماه می تواند پایدار باشد و منجر به رضایت بسیاری از بیماران می شود.
در بدن انسان حدود ۴ میلیون غده عرق وجود دارد که نقش بیشتر آنها در تنظیم دمای بدن است و با افزایش دمای بدن تعریق بیشتر می شود تا دمای بدن کاهش یابد که میزان
تعریق توسط هیپوتالاموس در مغز کنترل می شود.تعریق می تواند در پاسخ به گرما و احساسات و هورمونها و حس چشایی اتفاق افتد.
تعریق گسترده و فراگیر بدن در پاسخ به برخی بیماریها مثل عفونتها ، اختلالات مغزی ، قلبی ، تنفسی و بدخیمی و داروها می تواند ایجاد شود.
در صورتی که تعریق گسترده وجود داشته باشد علت زمینه ای باید رد شود.
در نقطه مقابل تعریق موضعی اولیه به صورت تعریق شدید که بیشتر از ۶ ماه به طول بینجامد و بدون علت زمینه ای باشد و قرینه و دوطرفه و در برخی از مناطق بدن مثل زیر بغل، کف دست و پا باشد و حداقل هر هفته یک بار اتفاق افتد و افراد زیر ۲۵ سال با سابقه خانوادگی دیده می شود و در خواب قطع می شود.
این نوع تعریق در ۳ درصد جمعیت وجود دارد و در خانمها شایعتر است و علت مشخصی ندارد ولی با احساسات و هیجان عاطفی مرتبط است.
تعریق بیش از حد بر کیفیت زندگی فرد تاثیر بدی دارد و منجر به کاهش اعتماد به نفس و اضطراب و افسردگی و انزوای شخص می شود.
افراد با تعریق بیش از اندازه دست از دست دادن امتناع می کنند و افراد با تعریق زیر بغل از به جا ماندن اثر عرق بر لباس شکایت دارد و ممکن است روزی چند بار لباس خود را تعویض نماید.
تعریق کف پا و زیر بغل با بوی بد همراه هستند که ناشی از عفونت سطح پوست است.
روشهای مختلفی جهت کاهش تعریق دارد ولی بوتاکس با مهار پایانه های عصبی
منجر به مهار تعریق با موفقیت ۹۵ درصد در زیر بغل و ۷۰ تا ۸۰ درصد در دست و پا می شود مدت مان تاثیر مفید بوتاکس در زیر بغل ۸تا ۱۰ و در کف دست و پا ۴ تا ۶ ماه است.
و بعد از این مدت تعریق با شدت کمتر باز می گردد.
عوارض تعریق بوتاکس شامل
۱-درد محل تزریق
۲-ضعف غضلات دست
۳- روش نسبتأ گرانی است
۴-در برخی از افراد در دفعات بعدی تاثیر بوتاکس به علت تشکیل انتی بادی خنثی کننده
کاهش می یابد.


دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *