لطفا صبر نمایید...

کاربرد بوتاکس در رفع تعریق

ژوئن 28, 2018 با دکتر0

كاربرد بوتاكس در رفع تعریق
در مورد بوتولینوم توكسین در مقاله بوتاكس بحث گردید.اكنون یكی از كاربردهای شایع
بوتاكس را بررسی می كنیم.از بوتاكس در رفع تعریق زیر بغل و كف دست و پا می توان بهره برد كه اثرات آن در رفع تعریق 6تا 9 ماه می تواند پایدار باشد و منجر به رضایت بسیاری از بیماران می شود.
در بدن انسان حدود 4 میلیون غده عرق وجود دارد كه نقش بیشتر آنها در تنظیم دمای بدن است و با افزایش دمای بدن تعریق بیشتر می شود تا دمای بدن كاهش یابد كه میزان
تعریق توسط هیپوتالاموس در مغز كنترل می شود.تعریق می تواند در پاسخ به گرما و احساسات و هورمونها و حس چشایی اتفاق افتد.
تعریق گسترده و فراگیر بدن در پاسخ به برخی بیماریها مثل عفونتها ، اختلالات مغزی ، قلبی ، تنفسی و بدخیمی و داروها می تواند ایجاد شود.
در صورتی كه تعریق گسترده وجود داشته باشد علت زمینه ای باید رد شود.
در نقطه مقابل تعریق موضعی اولیه به صورت تعریق شدید كه بیشتر از 6 ماه به طول بینجامد و بدون علت زمینه ای باشد و قرینه و دوطرفه و در برخی از مناطق بدن مثل زیر بغل، كف دست و پا باشد و حداقل هر هفته یك بار اتفاق افتد و افراد زیر 25 سال با سابقه خانوادگی دیده می شود و در خواب قطع می شود.
این نوع تعریق در 3 درصد جمعیت وجود دارد و در خانمها شایعتر است و علت مشخصی ندارد ولی با احساسات و هیجان عاطفی مرتبط است.
تعریق بیش از حد بر كیفیت زندگی فرد تاثیر بدی دارد و منجر به كاهش اعتماد به نفس و اضطراب و افسردگی و انزوای شخص می شود.
افراد با تعریق بیش از اندازه دست از دست دادن امتناع می كنند و افراد با تعریق زیر بغل از به جا ماندن اثر عرق بر لباس شكایت دارد و ممكن است روزی چند بار لباس خود را تعویض نماید.
تعریق كف پا و زیر بغل با بوی بد همراه هستند كه ناشی از عفونت سطح پوست است.
روشهای مختلفی جهت كاهش تعریق دارد ولی بوتاكس با مهار پایانه های عصبی
منجر به مهار تعریق با موفقیت 95 درصد در زیر بغل و 70 تا 80 درصد در دست و پا می شود مدت مان تاثیر مفید بوتاكس در زیر بغل 8تا 10 و در كف دست و پا 4 تا 6 ماه است.
و بعد از این مدت تعریق با شدت كمتر باز می گردد.
عوارض تعریق بوتاكس شامل
1-درد محل تزریق
2-ضعف غضلات دست
3- روش نسبتأ گرانی است
4-در برخی از افراد در دفعات بعدی تاثیر بوتاكس به علت تشكیل انتی بادی خنثی كننده
كاهش می یابد.


دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *