لطفا صبر نمایید...

Category filter:Allبوتاکسبیماری های پوستجوان سازیدیابترفع جای جوشریزش مولیزر پوستلیزر مو زائدمو سرناخنویژه
No more posts

مطالب علمی

zakhdiyabeti.jpg

مهر ۱, ۱۳۹۷ دکتردیابت0

در ۱۵%افراد با دیابت زخم پای دیابتی رخ می دهد که در ۱۲تا۲۴%افراد فوق به قطع عضو منتهی می شود.دیابت شایعترین علت قطع عضو غیر تروماتیک(آسیب)اندام تحتانی است.عوامل موثر در ایجاد آن شامل نوروپاتی عصبی که منجر به از دست رفتن حس پا می شود و نیز فشار مکانیکی و اختلال عروقی و عفونت است.نوروپاتی دیابتی منجر به تغییر حس در پا می شود.۲ نوع پای دیابتی داریم:۱-پای نوروپاتیک که گرم و بدون درد است و کاهش تعریق و خشکی پوست و ترک در پا ایجاد می شود.
۲-نوروایسکمیک:به صورت بدون درد و سرد و با پوست نازک و براق مشخص می شود.
زخم به صورت عمقی و گرد و حاشیه هیپرکراتوتیک است ودر مناطق متحمل وزن مثل پاشنه پا و سطح کف پایی سر انگشتان و نوک انگشت شست رخ می دهد.