لطفا صبر نمایید...

Category filter:Allبوتاکسبیماری های پوستجوان سازیدیابترفع جای جوشریزش مولیزر پوستلیزر مو زائدمو سرناخنویژه
No more posts

مطالب علمی


انواع لیزر، روش، مراقبتها لیزرطول موج مشخصی است ازنوركه كاربردهای مختلفی ازجمله رفع موهای زاید دارد. انواع لیزرها با طول موجهای مختلف جهت رفع موهای زاید استفاده می شوند كه هدف آنها جذب نورتوسط مو وتخریب فولیكول مومی باشد. انواع لیزرهای رفع موی زاید شامل لیزرالكساندرایت با طول موج ۷۵۵ نانومتر لیزردایود با طول موج ۸۱۰نانومتر لیزرNd-yag با طول موج ۱۰۶۴نانومتر منبع نوری IPL كه اساسا لیزرنمی باشند. لیزراساسا روش ازبین بردن موهای تیره می باشد وموهای سفید به لیزرجواب نمی دهند ونیزهرچه موها ضخیم ترباشند وپوست روشن ترباشد پاسخ به درمان بهترخواهد بود ولی موهای نرم وكركی ونازك به لیزرپاسخ ضعیف می دهند. قبل ازانجام لیزررفع موهای زاید مشاوره توسط متخصص پوست ضروری می باشد ودرصورت شك به اختلال هورمونی سونوگرافی وآزمایش هورمونی درخواست می گردد واگراختلال هورمونی اثبات شود احتمالا مصرف دارو دركنارلیزرموثراست لیزرجهت رفع موهای نواحی مختلف بدن ازجمله زیربغل شرمگاهی ،پاها، ساعد وبازوهم استفاده می شود. تعداد جلسات لیزردرحدود ۴تا ۶جلسه است وفواصل لیزر۱ماه تا ۱.۵ ماه می باشد. لیزرروش دایمی رفع موی زاید نمی باشد بلكه منجربه روش طولانی مدت رفع موهای زاید می شود. عوارض لیزر قرمزی درمحل لیزروایجاد جوش ودرصورت تیرگی پوست احتمال سوختگی پوست وجود دارد كه بدنبال آن لك ایجاد می شود. بهتراست درصورت رویش موها اصلاح با تیغ انجام شودتا موها ضخیم ترباشند وبه لیزرپاسخ بهتربدهند. لیزرمنجربه ناباروری وسرطان نمی شود ولی درحاملگی بهتراست انجام نشود بسته به نوع لیزریك روزتایك هفته قبل ازلیزرباید اصلاح با تیغ انجام شود و۴هفته قبل ازلیزرتماس زیاد بانورآفتاب وبرنزه كردن ممنوع است. بعد ازلیزربهتراست كرم ترمیم كننده تا۵ روزاستفاده شود وضدآفتاب هم باید استفاده شود. بسته به نوع پوست لیزرمشخص وبا طول موج مشخصی ضروری است واین انتخاب برعهده پزشك متخصص پوست ومواست. لیزردرمردان نیزاستفاده می شود.ژوئن 29, 2018 دکترلیزر پوست0

توصیه های قبل و بعد از انجام لیزر الكساندرایت
لیزر الكساندرایت با طول موج 755 نانومتر باعث ایجاد حرارت در ریشه مو گردیده و باعث تخریب طولانی مدت موها می گردد.
توصیه های قبل از انجام لیزر:
1-در صورت داشتن سابقه بی نظمی قاعدگی و یا وجود موی زاید دور سینه و دور ناف
به پزشك اطلاع دهید تا در صورت نیاز سونوگرافی و آزمایش هورمونی در خواست گردد.
2-در صورت داشتن تب خال در صورت یا ناحیه تناسلی پزشك متخصص پوست را مطلع سازید.
3-روشهای قبلی درمان رفع موی زاید و از جمله لیزر رفع موی زاید و تعداد دفعات آن و پاسخ به درمان را معین نمایید.
4-داروهای مصرفی خود را به اطلاع پزشك برسانید زیرا برخی داروها منجر به افزایش تعداد موها می شوند و برخی با نور واكنش می دهند.
اعمالی كه قبل از انجام لیزر باید رعایت شود :
1-استفاده از ضد افتاب و پرهیز از تماس با نور آفتاب و آفتاب گرفتن 4 تا 6هفته قبل از انجام لیزر به منظور پیشگیری از آفتاب سوختگی ضروری است.
2-در صورتی كه پوست شما تیره می باشد ممكن است پزشك داروی ضد لك جهت پیشگیری از ایجاد لك تجویز ناید.
3-قبل از انجام لیزر از الكترولیز و اپیلاسیون و واكس موها بپرهیزید و فقط اصلاح مو توسط تیغ انجام شود.
توصیه های یك روز قبل از انجام لیزررفع مو زائد
منطقه تحت درمان با لیزر با تیغ اصلاح شود و در صورت عدم تحمل تیغ از كرم موبر استفاده شود.
توصیه های روز انجام لیزر:
1-محل انجام لیزر باید تمیز و فاقد هرگونه آرایش باشد.
2-یك ساعت قبل از انجام لیزر بهتر است یك لایه كرم بی حسی مصرف شود.
3-قرص آسیكلوویر هر 8ساعت تا 3 روز درصورت سابقه تب خال مصرف شود.
توصیه های بعد از انجام لیزر:
1-در صورت امكان از آیس پك جهت كاهش سوزش استفاده شود.
2-پماد تریامسینولون هر روز 2بار جهت كاهش قرمزی و تورم مصرف شود.
3-ضد آفتاب با spf حداقل 30 روزی 3 بار مصرف شود.
4-آرایش از روز بعد از انجام لیزر در صورت عدم وجود پوسته و تاول مقدور است.
5-ریزش موها ممكن است تا یك هفته طول بكشد.
6-تاریخ انجام لیزر را یادداشت نموده و در موعد مقرر مراجعه نمایید تا بهترین نتیجه و با تعداد كمتر جلسات مقدور گردد.