لطفا صبر نمایید...

Category filter:Allبوتاکسبیماری های پوستجوان سازیدیابترفع جای جوشریزش مولیزر پوستلیزر مو زائدمو سرناخنویژه
No more posts

مطالب علمی

rosacea-1-1.jpg

كبودی پوست ناشی از خونریزی به بافتهای خارج عروقی است علل مختلف می توانند منجر به كبودی پوست شوند كه عبارتند از:
1-مصرف داروهای رقیق كننده خون
2-بیماریهای بافت همبند
3-عفونت شدید
4-پیری پوست ناشی از نور خورشید
5-هرگونه تروما یا آسیب به پوست
برخی از موارد كبودی پوست می تواند ثانویه به شرایط طبی سیستمیك(داخلی)باشد.
ولی شایعترین علت كبودی ناشی از پیری ناشی از آفتاب و آسیب موضعی و رقیق كننده خون است.
در افراد مسن به علت شكنندگی عروق سطحی ناشی از تماس با نور خورشید كبودی به خصوص در پشت دستها ایجاد می شود.مصرف ویتامین كا موضعی پس از لیزر یا آسیب می تواند باعث كاهش قابل توجه كبودی پوست شود.
ولی مصرف ویتامین كا به عنوان پیشگیری نقشی در جلوگیری از ایجاد كبودی ندارد
عوارضی از مصرف ویتامین كا موضعی گزارش نشده است.
2-آرنیكا مونتانا:به صورت ژل و موضعی 2هفته قبل و بعد از لیزر جهت رفع عروق تلانژكتاتیك(كوچك)صورت به كار رفته است و مصرف آن باعث كاهش كبودی شده است.
جهت درمان كبودی ابتدا باید بیماریهای زمینه ای توسط متخصص پوست رد شود.